SALVUS sikrer barnas lekeplasser!

Vi har arbeidet med sikkerhet på offentlige lekeplasser siden 1998. Dette har gitt oss verdifull kompetanse til å bistå med sikkerhetsspørsmål på offentlige lekeplasser. Offentlige myndigheter har utarbeidet et regelverk som har til hensikt å sikre at barn ferdes i trygge miljøer. SALVUS har spisskompetanse på området og kan bistå med en rekke tjenester.


FOREBYGGING NYTTER!

SALVUS AS er ledende innen forebyggende arbeid på lekeplasser.
Alle lekeapparater må årlig gjennom periodisk ettersyn og vedlikehold. Det er av stor viktighet å kunne føre tilsyn med lekeapparater for å hindre forfall, unngå unødvendige kostnader og verditap. SALVUS er et uavhengig selskap som tilbyr rådgivning og tjenester innen dette fagområdet. Lang og praktisk erfaring viser at forebygging nytter.

Vi tar utgangspunkt i kundens ønsker og behov, og finner gjennom dialog den løsningen som ivaretar eiers interesser best.

I våre tjenester bruker vi alltid det verktøyet som gir våre kunder størst mulig utbytte. Dette verktøyet gir dokumenterbare resultater.

Våre kunder er offentlige og private barnehager/-skoler, borettslag, velforninger og profesjonelle aktører (entreprenører, boligbyggelag, kommuner).Alle eiere av offentlige lekeplasser må følge ”Forskriften om sikkerhet ved lekeplassutstyr”.

 

Bilde av gyngedyr

Periodisk ettersyn og vedlikehold sikrer lekeverdien! Ta forebygging på alvor.

SALVUS tilbyr tjenester som årskontroll/lekeplasskontroll, tilstandsvurdering, risikovurdering, kursing/opplæring, prosjektering og sluttkontroll. I tillegg tilbys et styringsverktøy i tråd med internkontrollforskriften og krav til nødvendig dokumentasjon.